strategie

Resultaten voor strategie

Strategie - TenneT.
Door standaarden en richtlijnen te ontwerpen ter ondersteuning van de strategie en door een rendement op kapitaal te waarborgen dat in lijn is met de verwachtingen van onze kapitaalverschaffers. Tot slot door te zorgen voor de nodige externe financiering. Onze financiële strategie richt zich op het behouden van een credit rating met minimaal de A-status en het generen van een rendement op onze investeringen dat in lijn is met ons risicoprofiel.
Verschil strategie en tactiek Lucidspark Blog.
Het vermogen van een organisatie om een strategie tot een goed einde te brengen, hangt af van de tactiek die wordt gevolgd. Omgekeerd kan een bedrijf zonder de juiste strategie geen gepaste tactiek uitwerken die tot succes of concrete handelingen leidt.
STRATEGIE MASTERCOURSE - Avicenna Academie voor Leiderschap.
Het programma is bedoeld voor ondernemers, directeuren, managers en professionals die mede verantwoordelijk zijn voor de strategie, bezig zijn op het gebied van strategievorming en die hun strategisch inzicht verder willen verdiepen en dit in de praktijk dit willen toepassen.
House of Control.
De vraag is echter of organisatiesin snel veranderende omgevingendeze manier van strategieontwikkeling zich nog kunnen veroorloven. Strategie als PATROON; bij deze benadering van strategie wordt op basis van een patroon van gemaakte beslissingen acheraf vastgesteld dat sprake is van een strategie.
Gratis woordenboek Van Dale.
Je hebt gezocht op het woord: strategie. stra te g ie de; v; meervoud: strategieën 1 wetenschap, kennis van het oorlog voeren 2 bekwaamheid om met behulp van de ter beschikking staande middelen een gesteld doel te bereiken 3 plan van handelen.
Positieve maatschappelijke impact creëren Erasmus University Rotterdam.
Lees Strategie 2024. Van strategie naar praktijk. UNIC: universiteit van de toekomst. Ruimte voor ieders talent. Duurzaamheid in onze strategie. Cultuurcampus op Zuid. Studenteninitiatief Erasmus Verbindt. Met Strategie 2024 dragen we bij aan onze samenleving, niet als kennisinstituut op afstand, maar als kenniscentrum midden in de maatschappij.
Onze Strategie Wolters Kluwer.
In 2019 begonnen we aan onze nieuwe driejarige strategie, Accelerating Our Value, ontworpen om onze deskundige oplossingen te laten groeien, onze diepgaande domeinexpertise te bevorderen en operationele flexibiliteit te stimuleren. Samen met onze klanten zullen we geavanceerde technologieën blijven toepassen om complexe problemen in de samenleving aan te pakken.
Strategie en beleid - Doelstellingen en strategie - NLP-NU.
Wat is NLP? NLP Technieken en begrippen. Homepage Kenniscentrum Technieken en begrippen Leidinggeven en leiderschapsontwikkeling Strategie en beleid - Doelstellingen en strategie. Strategie en beleid - Doelstellingen en strategie. De visie en missie geven de persoonlijkheid van een organisatie aan.
Strategie Universiteit Leiden - Universiteit Leiden.
Strategie Universiteit Leiden. In ons strategisch plan Vernieuwen en Verbinden 2022-2027 kiezen we voor het verstevigen van verbindingen: tussen wetenschapsgebieden, met de samenleving en binnen onze universitaire gemeenschap. Om verbindingen tussen disciplines, tussen universiteit en samenleving, en binnen onze universitaire gemeenschap te verstevigen, werken we de komende jaren aan zes strategische ambities.:
Wat is strategie? - Management Impact.
Lynch geeft een andere definitie van strategie: Corporate strategy can be described as finding market opportunities, experimenting and developing competitive advantage over time. Die definitie laat zien dat de organisatie in open verbinding staat met de omgeving, de organisatie moet in de veranderende omgeving overleven en daarom is wendbaarheid agility nodig bij de uitvoering van de strategie.
Strategie UMC Utrecht - UMC Utrecht.
Want waar verschillende werelden bij elkaar komen, ontstaan onverwachte inzichten en baanbrekende behandelingen. Dit doen we om een omgeving te creëren waarin mensen gezien en gehoord worden. Omdat ieder mens telt. Bekijk hier onze strategie voor de komende vijf jaar.
Zoekresultaten.
'kunst' van oorlogvoering. strategie 'de' legerbesturing, krijgskunst; kunst om een leger, een vloot of de voordeligste stelling te doen innemen, en de geschiktste wendingen te doen maken in de strategie, mitsgaders de taktiek der onderscheidene wapenen 1824; Weiland, ' plan' van aanpak, methode volgens welke men te werk zal gaan in een eigenaardige haast wetenschappelijke strategie spreidde hij in die redevoeringen ten toon 1900; WNT.

Contacteer ons